Uslovi korišćenja

I. PRIMENA OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korišćtenja domena olaplex.rs i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web servis“) te pripadajućeg sadržaja (primer: tekst, fotografije, audiovizualna i mizička dela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korišćenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web servisa u skladu s ovim Opštim uslovima korišćenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. Olaplex Srbija zadržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, kao i pristup web servisu Olaplex Srbija. zadržava pravo delimično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uslova.

3. Korišćenjem sadržaja web servisa korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korišćenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

4. Olaplex Srbija zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

6. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim isključivo kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja.